bouwverkeer

Informatiepagina over het bouwverkeer van Koningsoord

De bouw van Koningsoord is in volle gang. Over niet al te lange tijd kunnen de eerste bewoners al van hun huis genieten. Maar Koningsoord is nog lang niet klaar, Heijmans bouwt nog een paar jaar door. Daarom is het belangrijk dat we anderen zo min mogelijk tot last zijn.

Er komt veel logistiek kijken bij zo’n grote gebiedsontwikkeling: grondtransport, kranen en de aanvoer van allerlei bouwmaterialen. Totdat de nieuwe verbindingsweg klaar is, zal een deel van het bouwverkeer van de bestaande routes in het dorp gebruik maken. Om de situatie in goede banen te leiden is samen met de omwonenden en gemeente besloten het verkeer te beperken tot maximaal 50 vrachtwagens per dag.

Gelukkig hebben we die niet iedere dag allemaal nodig. Op onderstaande afbeelding lees je wanneer meer of minder drukte wordt verwacht. Natuurlijk zullen we op piekdagen extra voorzorgsmaatregelen nemen, zoals de inzet van verkeersregelaars.

 Maatregelen om overlast te beperken

  • Het bouwverkeer en het woonverkeer worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
  • Het meeste bouwverkeer verloopt via de hoofdwegen, zodat vrachtwagens zo snel mogelijk in en uit kunnen rijden.
  • Met de aannemers worden duidelijke afspraken gemaakt over de tijden waarop het bouwverkeer door de wijk rijdt. Ook krijgen zij informatie (tips) om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Inzet van verkeersregelaars waar nodig. Op piekmomenten of bijvoorbeeld tijdens marktdagen als het op de Eikenboschweg drukker is.

Veiligheid staat voorop

  • Het bouwverkeer krijgt instructies en wordt m.b.v. verkeersregelaars begeleid. De verkeersregelaars zijn er om kruisend verkeer te attenderen op het bouwverkeer en letten er op dat het bouwverkeer veilig Koningsoord uit kan rijden.
  • Omwonenden en bewoners langs de bouwroutes krijgen informatie over de rijroutes en tijdelijke voorzieningen.
  • Heb je kinderen? Vertel ze dan in welke straat in de buurt grote vrachtwagens rijden en op welke plekken ze extra goed moeten opletten.
  • Fietsers zijn altijd kwetsbaar. Ben dus altijd extra alert in de buurt van vrachtauto’s. Voor een chauffeur is een object dichtbij de cabine én laag minder goed zichtbaar. Houd dus altijd genoeg afstand en maak oogcontact met de chauffeur.

Tips, meldingen en suggesties

Dietske Sassen is omgevingsmanager en het eerste aanspreekpunt van Heijmans voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Wil je meer weten over de situatie? Heb je een tip of wil je een melding maken? Klik op de button en stuur een e-mail.

Samenwerken aan een leefbaar dorp.

Stuur bericht

Vanaf nu houden we je automatisch op de hoogte rondom de ontwikkelingen van Koningsoord.

Maak je woonwensen waar.

Vul de enquête in en ondervind of je van Koningsoord jouw thuis wilt maken.

Naar de enquête
NU INSCHRIJVEN