bouwverkeer

Informatiepagina over het bouwverkeer van Koningsoord

De bouw van Koningsoord is in volle gang. Over niet al te lange tijd kunnen de eerste bewoners al van hun huis genieten. Maar Koningsoord is nog lang niet klaar, Heijmans bouwt nog een paar jaar door. Daarom is het belangrijk dat we anderen zo min mogelijk tot last zijn.

Er komt veel logistiek kijken bij zo’n grote gebiedsontwikkeling: grondtransport, kranen en de aanvoer van allerlei bouwmaterialen. Totdat de nieuwe verbindingsweg klaar is, zal een deel van het bouwverkeer van de bestaande routes in het dorp gebruik maken. Om de situatie in goede banen te leiden is samen met de omwonenden en gemeente besloten het verkeer te beperken tot maximaal 50 vrachtwagens per dag.

Gelukkig hebben we die niet iedere dag allemaal nodig. Op onderstaande afbeelding lees je wanneer meer of minder drukte wordt verwacht. Natuurlijk zullen we op piekdagen extra voorzorgsmaatregelen nemen, zoals de inzet van verkeersregelaars.

 Maatregelen om overlast te beperken

  • Het bouwverkeer en het woonverkeer worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
  • Het meeste bouwverkeer verloopt via de hoofdwegen, zodat vrachtwagens zo snel mogelijk in en uit kunnen rijden.
  • Met de aannemers worden duidelijke afspraken gemaakt over de tijden waarop het bouwverkeer door de wijk rijdt. Ook krijgen zij informatie (tips) om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Inzet van verkeersregelaars waar nodig. Op piekmomenten of bijvoorbeeld tijdens marktdagen als het op de Eikenboschweg drukker is.
  • De verkeersregelaars worden ingezet is indien het bouwverkeer kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. De verkeersregelaars zijn niet bedoeld om reguliere verkeersstromen te begeleiden.

Veiligheid staat voorop

  • Het bouwverkeer krijgt instructies en wordt m.b.v. verkeersregelaars begeleid. De verkeersregelaars zijn er om kruisend verkeer te attenderen op het bouwverkeer en letten er op dat het bouwverkeer veilig Koningsoord uit kan rijden.
  • Omwonenden en bewoners langs de bouwroutes krijgen informatie over de rijroutes en tijdelijke voorzieningen.
  • Heb je kinderen? Vertel ze dan in welke straat in de buurt grote vrachtwagens rijden en op welke plekken ze extra goed moeten opletten.
  • Fietsers zijn altijd kwetsbaar. Ben dus altijd extra alert in de buurt van vrachtauto’s. Voor een chauffeur is een object dichtbij de cabine én laag minder goed zichtbaar. Houd dus altijd genoeg afstand en maak oogcontact met de chauffeur.

Tips, meldingen en suggesties

Dietske Sassen is omgevingsmanager en het eerste aanspreekpunt van Heijmans voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Wil je meer weten over de situatie? Heb je een tip of wil je een melding maken? Klik op de button en stuur een e-mail.

Samenwerken aan een leefbaar dorp.

Stuur bericht

Afsprakenkader Heijmans en gemeente

Tussen Heijmans en de gemeente is een afsprakenkader van kracht. Alleen voor de inzet van verkeersregelaars blijkt na evaluatie binnen de werkgroep dat een nadere afspraak gewenst is. Deze ziet toe op een flexibele inzet van verkeersregelaars op de diverse locaties afhankelijk van de te verwachten intensiteiten van het bouwverkeer. De overweging om verkeersregelaars in te zetten is indien het bouwverkeer gaat leiden tot onveilige verkeerssituaties. De verkeersregelaars zijn niet bedoeld om reguliere verkeersstromen te begeleiden.

Route dorp in: Hoolstraat
Tijdens de monitoring is geconstateerd dat er geen verkeersregelaars benodigd zijn tot het aantal intensiteiten van 35 vrachtwagens.

Als kanttekening kan worden gemaakt dat er, ondanks het verbodsbord, gebruik gemaakt wordt van zowel vrachtwagens als personenauto’s, deze rijden ook tegen het verkeer in. Deze gebruikers maken de situatie onveiliger, dit heeft niet direct betrekking op onveilige situaties door vrachtverkeer.

Het regime voor de Hoolstraat is als volgt:
0-35 bouwtransporten – geen aanvullende maatregelen door gebruik verkeersregelaars

35-50 bouwtransporten – Transporten vanaf 12 tot maximaal 20 vrachtwagenbewegingen per uur in de ochtendspits (06:30 – 10:30) per uur 1 verkeersregelaar in de ochtendspits – anders geen verkeersregelaars.

Op de overige plekken is geen nut en noodzaak om een verkeersregelaar in te zetten indien de bebording op de juiste wijze wordt weggezet.

 

Route dorp uit: Raadhuisstraat
Aandachtspunt is hier de rechtsafslaande beweging. Een vrachtwagen moeten hier de bocht ruimer nemen waardoor hij uitkomt op de linkerbaan in plaats van de rechterbaan, waardoor het verkeer soms heel even moet wachten. Vooral in de ochtend als het drukker is door woon-werk verkeer en op de donderdag wanneer de markt open is kan dit tot onveilige situaties leiden. Op dit punt worden ook veel fietsers opgemerkt, maar dit zorgt nog niet voor onveilige situaties.

Het regime voor de Raadhuisstraat is als volgt:
0-35 bouwtransporten – Transporten tot maximaal 12 vrachtwagenbewegingen per uur in de ochtendspits (07:00 – 09:00) per uur 1 verkeersregelaar in de ochtendspits – in daluren geen verkeersregelaars.

35-45 bouwtransporten – 1 verkeersregelaar ochtendspits (07:00-11:00)

45-50 bouwtransporten – 1 verkeersregelaar de gehele dag.

Route dorp uit: Durendaelweg / Beukendreef
De verkeersregelaar ervaart dat het verkeer gewend is aan de situatie en het gedraagt zich veilig en rustig. De verkeersregelaar heeft in zijn terugkoppeling aangegeven geen enkel moment te hebben gehad dat hij in moest grijpen en ook geen moment geconstateerd dat het maar ‘net goed ging’.

Er ontstaan ter hoogte van de Durendealweg geen lange wachtrijen, omdat een richting niet aan de beurt komt om zijn weg te vervolgen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is het belangrijk om lange opleggers in de ochtendspits geleidelijk het bouwterrein te laten verlaten. Na 09:00 is het geen enkel probleem om elke 5 minuten een vertrekkende vrachtwagen te laten passeren zonder verkeersregelaar.

In de middag is het fietsverkeer verspreid waardoor de noodzaak voor begeleiding van lange vrachtwagens er niet is. Na observatie is gebleken dat na 16:00 de toeloop naar de sportvelden hoger wordt, maar na 16:00 zijn de bouwtransporten beperkt en moet dit geen probleem zijn.

Gebleken uit de observatie is dat de bouwtransporten van Koningsoord geen onveilige situatie veroorzaken ter hoogte van de Beukendreef. Overige verkeersdeelnemers moeten de bouwtransporten van Heijmans voorrang geven. Er is geen reden om de Beukendreef nog onderdeel te laten zijn van het afspraken kader.

Het regime voor de Durendaelweg is als volgt:
0-50 bouwtransporten – bij gebruik van maximaal 6 vrachtwagenbewegingen per uur in de ochtendspits: geen verkeersregelaar nodig. Transporten tot maximaal 12 vrachtwagenbewegingen per uur in de ochtendspits (07:00 – 11:00) en vanaf 20 vrachtwagenbewegingen per daluur 1 verkeersregelaar nodig.

Tot slot geldt dat monitoring van het bouwverkeer door de daarvoor aangestelde werkgroep blijft plaatsvinden. Als daaruit blijkt dat er onveilige verkeerssituaties ontstaan, dan kan besloten worden om het bovenstaande regime aan te passen.

Vanaf nu houden we je automatisch op de hoogte rondom de ontwikkelingen van Koningsoord.

Maak je woonwensen waar.

Vul de enquête in en ondervind of je van Koningsoord jouw thuis wilt maken.

Naar de enquête
NU INSCHRIJVEN