INSCHRIJVEN VOOR EEN HUURWONING?

Heb je interesse in een zelfstandig appartement of een gelijkvloerse woning in Voorhof, dan kan je je inschrijven als woningzoekende via Woning in Zicht. Woning in Zicht is het startpunt voor woningzoekenden naar een sociale huurwoning in de regio Midden Brabant. De website bevat het gezamenlijke woningaanbod van 5 woningcorporaties, waaronder TBV Wonen.

 

TORENTJESHOEF 

Op het moment dat de appartementen van het nieuwe Torentjeshoef beschikbaar komen (naar verwachting 2025) zal het aanbod via de website van Woning in Zicht worden aangeboden. Je kan hier dan – als ingeschreven woningzoekende – op reageren.

HUURVOORWAARDEN APPARTEMENTEN 

  • Je bent 65 jaar of ouder. 
  • De woningen worden toegewezen door middel van passend toewijzen.*
  • Met WMO verhuisverklaring of een WLZ indicatie kun je gebruik maken van een voorrangsregeling. 

*Wat is passend toewijzen? TBV Wonen heeft samen met de andere corporaties afspraken gemaakt over de verhouding tussen huur en inkomen bij het toewijzen van woningen, dit is ook wettelijk bepaald. TBV Wonen toetst bij elke toewijzing of het verzamelinkomen past bij de netto huur van de woning. De tabel voor passend toewijzen kun je zien op de website van Woning in Zicht.

GELIJKVLOERSE SOCIALE HUURWONINGEN

Op dit moment moet de toewijzingsprocedure voor de 15 gelijkvloerse sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige Albert Heijn nog worden vastgesteld. Zodra hier meer over bekend is zal het op deze plek verschijnen.

 

VRAGEN

Heb je vragen over passend toewijzen, voorrangsregeling of over de inschrijving? Bekijk de website van Woning in Zicht voor meer informatie of neem contact op met TBV WONEN via [email protected] of 013- 5940594