Mijlpalen Voorhof – hét sluitstuk van Koningsoord

Het plan Voorhof omvat de herontwikkeling van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch (fase 1) en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef (fase 2).

Waar voorheen de Albert Heijn stond bouwt Heijmans 15 gelijkvloerse huurwoningen voor TBV Wonen. Daarnaast komen er 7 gelijkvloerse koopwoningen op de plek van het oude winkelcentrum Eikenbosch. De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef zal ook worden gerealiseerd op de plek waar vroeger werd gewinkeld. 

De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef omvat 44 zorgappartementen voor ’t Heem, 66 aanleunwoningen en 3 sociale huurappartementen. De eerste fase van Voorhof wordt gecompleteerd met een kindercentrum: een nieuw schoolgebouw met gymzaal voor bassischool Rennevoirt en een plek voor buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf.

Zodra de eerste fase is gerealiseerd en de verhuizing van Torentjeshoef is afgerond kan de tweede fase starten. Op de plek van het huidige Torentjeshoef is dan plaats voor 33 koopwoningen in diverse typen.

In het afgelopen jaar heeft een planteam met daarin omwonenden actief meegedacht over de plannen. Hun adviezen zijn grotendeels verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Op 17 mei 2022 stelde het college het voorlopig plan voor de ontwikkeling vast, waarvoor ook twee nieuwe bestemmingsplannen nodig zijn.

 

Fase 1: een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het voormalige winkelcentrum met een nieuw zorgcomplex, 7 gelijkvloerse koopwoningen en een kindcentrum. Als ook de 15 gelijkvloerse huurwoningen op de AH-locatie.

Fase 2: een bestemmingsplan voor de 33 woningen op de huidige Torentjeshoef-locatie.

Er is wat extra tijd nodig geweest voor (stikstof)onderzoek, maar dat is inmiddels afgerond en ook de omgevingsdienst heeft ingestemd met het plan. Met een paar maanden vertraging als gevolg gaan de ontwerp bestemmingsplannen voor beide fases op 17 juli 2023 ter inzage. Eind 2023 bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan en stelt het vervolgens vast. De woningverkoop start bij het vaststellen van de bestemmingsplannen.

De werkzaamheden van bouwrijp maken op de voormalige locatie van het winkelcentrum starten half mei 2024 en worden direct opgevolgd door de bouwwerkzaamheden. De nieuwbouw van Torentjeshoef begint op zijn vroegst in het voorjaar van 2025 en is eind 2026 klaar. Eerder kan er ook niet worden gestart met fase 2.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en in werking treedt wordt door het schoolbestuur Tangent samen met de kinderopvang een aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum gedaan.

Als er veel zienswijzen en/of beroep tegen het bestemmingsplan worden ingediend, schuift de planning mogelijk verder op. Het streven is om het kindcentrum eind 2025 in gebruik te nemen. Deze planning blijft onder voorbehoud.

Bekijk hier het Stedenbouwkundig Ontwerp in het Bestuurs Informatie Systeem (punt 15 bovenaan)

Bekijk hier de gemeentelijke pagina met de veelgestelde vragen en antwoorden