‘Ontmoeting stimuleren en vriendelijkheid uitdragen’

Peer Wolkers van Omni Architecten is de verantwoordelijke architect voor Voorhof, een klein project van zeven woningen in Berkel-Enschot. Voorhof is het laatste onderdeel van de metamorfose van Koningsoord. Mooie aanleiding voor Koen Janssen, ontwikkelaar bij Heijmans, om Peer eens uit te horen over het sluitstuk van Koningsoord. 

Koen: Koningsoord heeft een heel eigen sfeer en uitstraling. Dat merk je als hier rondwandelt. Kun je wat vertellen over de eigenschappen waardoor Koningoord zo karakteristiek aandoet?

Peer: ‘De nieuwbouw-ontwikkeling in de stijl van het oude klooster trok me erg aan. Ik ben begonnen met Abdijhof en daar kon ik de link naar het kloosterverleden al gaan leggen. Met centrale hofjes en architectonische accenten werd dat bewerkstelligd.’ Het kenmerkt Peers werk dat hij altijd zoekt naar aanknopingspunten, ‘een haakje’ om woningen op hun eigen plek te krijgen. ‘Zodat je weet: déze woning hoort thuis in déze omgeving en nergens anders.’

Koen: Waar zat de uitdaging voor jou in Voorhof en waarin vond je die aanknopingspunten?

Peer: ‘In Voorhof komen zeven levensloopbestendige conceptwoningen. In een conceptwoning schuilt het gevaar voor een generiek beeld en het ontbreken van dat bewuste haakje.’ Peer ging aan het werk met typerende kenmerken van de plek. ‘De woningen komen te liggen aan een autovrij pad met bestaande bomen en krijgen subtiele toevoegingen zoals een bankje naast de voordeur, houten betimmering, verlaagde onderdorpels en groene erfafscheidingen.’

 

Koen: Je hebt dus de mogelijkheid om je terug te trekken in je eigen woning met tuin en als je op zoek bent naar meer contact, kun je naar de voorkant?

Peer: ‘Precies. Het geeft me veel voldoening om op een eenvoudige manier de vriendelijkheid aan de voorkant te bereiken en zo ontmoeting te stimuleren. De groene voorkant heeft veel meer verblijfskwaliteit dan een gewone straat.’ Peer werkte niet alleen met de woning en de locatie in gedachte, maar ook met toekomstige bewoners. ’Door de verlaagde onderdorpels geef je de bewoners de mogelijkheid om buiten naar binnen te halen en letterlijk op het leven uit te kijken.’

Koen: Jouw plannen typeren zich vaak door gebruik te maken van de bestaande kwaliteiten van een plek. Hoe heb je dat bij deze woningen ingebracht?

Peer: ‘Het bestaande hofje achter de woningen wordt een parkeerhof. Zo blijft de kwaliteit van de groene, autovrije voorzijde behouden. In het hele gebied staan prachtige oude bomen en boomgroepen. Deze zijn zo veel mogelijk behouden. Want dat groen goed voor ons is en dat we dat moeten koesteren, is inmiddels een vast gegeven.’

Koen: De voordelen van nieuwbouw zijn zonneklaar. Wat is voor jou het meest opvallende aan een nieuwbouwwoning?

Peer: ‘In een woord: comfort! Moderne woningen zijn energiezuinig en bieden daardoor veel woonkwaliteit. In Voorhof wordt een bodemwarmtepomp geplaatst. Zonnepanelen maken het compleet. Deze maatregelen maken de woning energie-efficiënt en onderhoudsarm.’

 

Vroeger liepen de nonnen tussen de hoge oude eiken over paadjes van de ene kloosterlocatie naar de andere. Dat hofjesgevoel is gebleven en de hoge bomen staan er nog steeds. Als het aan Peer ligt, zal dat ook nog heel lang zo blijven: ‘Waardevol groen waartussen de woningen zijn gebouwd: dat is Voorhof ten voeten uit. Met een huis dat precies past op de plek, met samenhang in de wijk en ruimte voor de identiteit van elke bewoner.’